Održan 27. Beogradski Ignite pod nazivom „Sigurna zona“

25.06.2014

Održan 27. Beogradski Ignite pod nazivom „Sigurna zona“
Sinoć je održan 27. Beogradski Ignite „Sigurna zona“. U neformalnoj atmosferi prostora Mikser House-a, prezenteri/ke govorili su o tome šta nas sve može učiniti nesigurnim u savremenom društvu, ali i koje su njihove sigurne zone.

Za Rifata Rifatovića to su gluma i muzika. Ovaj glumac govorio je o različitim kulturama koje postoje u multietničkom Novom Pazaru i ključu za njihov siguran zajednički život – ljubavi. Mirela Veljović, novinarka i aktivistkinja Foruma žena Prijepolja, predstavila je svoj rad na razbijanju predrasuda o političarkama i uključivanju žena u donošenje odluka. Posle lokalnih izbora održanih prošle nedelje Prijepolje je prvi put dobilo predstavnice vlasti, i to njih deset.
Ljiljana Rakić govorila je o brobi za prava radnika tokom privatizacije, dok je najmlađi prezenter Lazar Popović predstavio temu vršnjačkog nasilja i svoje sigurne zone – drugarstvo i ljubav prema bratu i sestri.
Ivan Baras je govorio o izazovima sa kojima se suočavaju zaposleni u Sektoru za vanredne situacije, ali i kako izgleda koordinacija spasavanja ljudi iz poplava. Maja Vuković Biserko, istoričarka umetnosti, prenela je svoju emotivnu priču o napuštanju doma i spasavanju porodice iz poplavljenog Obrenovca, kao i ulogu koju su tada imali obični ljudi – alasi i momci iz kraja.

Pokrovitelji 27. Ignite-a su Ujedinjene nacije u Srbiji i SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu, a povod za odabranu temu su i dva projekta – Unapređenje ljudske sigurnosti u jugozapadnoj Srbiji, koji sprovode Ujedinjene nacije i Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku sigurnost, koji sprovodi SeConS.
Unapređenje ljudske sigurnosti u jugozapadnoj Srbiji

Projekat „Unapređenje ljudske sigurnosti u jugozapadnoj Srbiji“ je zajednički projekat Ujedinjenih nacija u Srbiji i sprovode ga četiri agencije – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA). Opšti cilj zajedničkog programa jeste otvaranje novih radnih mesta u cilju ostvarenja prihoda u domaćinstvima, obezbeđivanje pristupa javnim i socijalnim uslugama i smanjenje etničkih predrasuda među mladima, kao i promovisanje jedinstva u zajednici, što će sve zajedno unaprediti i ojačati ljudsku sigurnost u jugozapadnoj Srbiji.

Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku sigurnost
Regionalni projekat „Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku sigurnost“ je zajednička inicijativa partnerskih organizacija iz Srbije (SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu), Bosne i Hercegovine (Omladinski resursni centar/Helsinški parlament građana Tuzle), Bugarske (Institut za regionalne i internacionalne studije), Kosova (Centar za istraživanja, dokumentaciju i pulikaciju), Crne Gore (Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid) i Turske (Helsinški parlament građana - Turska). Cilj projekta je da izgradi mrežu za ljudsku bezbednost na čitavom Balkanu i u Turskoj kroz podizanje svesti javnosti i uključivanje građana i političara u promovisanje ljudskih bića kao centralne dimenzije današnje bezbednosti.

Šta je Ignite?
Ignite je kao događaj prvi put održan u Sijetlu 2006. godine, a danas je internacionalni fenomen. Brzo i dinamično prezentovanje ideja u neformalnom okruženju praktikuje se u više od 100 gradova širom sveta. Pravila prezentovanja su jednostavna: prezentacije traju pet minuta; svaka prezentacija ima 20 slajdova; slajdovi se automatski smenjuju na 15 sekundi; prezenter nema kontrolu nad menjanjem slajdova.